Om Stim Forward Fund

Det är snart hundra år sedan Stims medlemmar tog beslutet att värna musikalisk återväxt och upphovsrätt. Under åren har arbetet successivt utvecklats och idag genomför vi varje år ett stort antal initiativ för att stärka svenskt musikskapande.

Vårt arbete har stärkt generationer av kompositörer, låtskrivare och textförfattare och gett dem bättre förutsättningar att skapa och nå ut med sin musik. Vi har bidragit till en stark upphovsrätt och en större musikalisk mångfald i det svenska musiklivet. Genom Stim Forward Fund samordnas alla våra insatser för att skapa en gemensam framåtrörelse för musiken. Tillsammans bygger vi bättre förutsättningar för både dagens och morgondagens musikskapare.

Hur fungerar Stim Forward Fund?

Det arbete som finansieras via Stim Forward Fund kommer tillbaka till hela Sveriges musikliv, genom konkreta insatser direkt riktade mot musikskaparna.

Varje år delar vi ut hundratals stipendier som alla Stimanslutna kan söka. Vi erbjuder utbildningar och rådgivning om branschen, resebidrag för uruppförande, och undrar man över avtal eller upphovsrätt erbjuder vi juridisk rådgivning. Alla anslutna har även möjlighet att kostnadsfritt boka musikstudior i Stim Music Room i Stockholm.

Vi arbetar ständigt för en stark upphovsrätt – grunden till att man som musikskapare kan få betalt. Och vi jobbar med en mängd olika initiativ som främjar jämställdhet och mångfald i branschen, synliggör svensk musik utomlands, utbildar och engagerar unga att skapa musik.

Bakom fonden står hela Stimkollektivet. Finansieringen sker via den ersättning Stim samlar in, som sedan går tillbaka in i musiklivet. På det sättet investerar vi långsiktigt i en fortsatt musikalisk återväxt och en levande musikvärld, precis som vi har gjort i snart hundra år.

Varför behövs vi?

Många musikaliska uttryck klarar sig utmärkt på en kommersiell marknad, men långt ifrån alla. Om Sverige som musiknation ska utvecklas och behålla sin position krävs en bred repertoar även i framtiden med alla typer av musik, även den som inte syns på topplistorna. Stim Forward Fund verkar för att främja en mångfald i det musikaliska landskapet, så att fler kan leva på sin musik och fortsätta att skapa ny, oavsett genre.

Vårt samarbete

Stim har idag nästan 100 000 anslutna musikskapare och musikförlag. Föreningen Svenska Tonsättare (FST), Sveriges kompositörer och textförfattare (SKAP) och Musikförläggarna representerar olika delar av Stims rättighetshavarkollektiv; upphovspersoner och förlag. Genom Stim Forward Fund samordnas vårt gemensamma kulturfrämjande arbete för största möjliga effekt utifrån branschens behov. För ett fortsatt rikt svenskt musikliv.

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim