Stim Forward Fund stärker den svenska musikens framåtrörelse. Genom att möjliggöra musikalisk mångfald och en stark upphovsrätt skapar vi fortsatt återväxt.

Stim Forward Fund är en gemensam satsning av de fyra organisationerna i Stimsfären, med målet att stärka och bredda svenskt musikskapande. Vi inom Stim, FST, Skap och Musikförläggarna kraftsamlar nu vårt arbete för en rikare musikvärld.

Läs mer här

Projekt och initiativ

Se alla projekt

Stimsfärens föreningar

FST
Musikförläggarna
SKAPStim
Svensk Musik

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim