Stimsfären kraftsamlar för att stärka musiklivet med Stim Forward Fund

De fyra organisationerna i Stimsfären – Stim, FST, SKAP och Musikförläggarna – genomför varje år ett stort antal initiativ för att stärka det svenska musiklivet. I en gemensam satsning för att utveckla arbetet ytterligare samlas nu alla insatser i Stim Forward Fund – för musikens framåtrörelse. Med Stim Forward Fund kraftsamlas arbetet för att bygga bättre förutsättningar för både dagens och morgondagens musikskapare.

I snart 100 år har Stim arbetat för att långsiktigt främja musiklivet. Under åren har arbetet successivt utvecklats och idag genomförs varje år en mängd initiativ och projekt för att stärka svenskt musikskapande. Dessa drivs av Stim respektive föreningarna FST, SKAP och Musikförläggarna, som tillsammans representerar de Stimanslutna rättighetshavarna – musikskapare och musikförlag. Det handlar om satsningar för ökad jämställdhet och mångfald, arbete för en stark upphovsrätt, stipendier till musikskapare, utbildningar, och för att engagera unga att skapa musik.

Nu samlas och samordnas de olika insatserna under ett nytt varumärke – Stim Forward Fund, i syfte att skapa en ännu större gemensam kraft för musikalisk mångfald och återväxt. Många musikaliska uttryck klarar sig utmärkt på en kommersiell marknad, men långt ifrån alla. Sverige är en av världens starkaste musiknationer, men för att utvecklas och behålla positionen krävs även i framtiden en bred repertoar, med alla typer av musik. Stim Forward Fund är en gemensam satsning av de fyra organisationerna i Stimsfären, för att både stärka och bredda svenskt musikskapande. 

”Musiken ska vara så personlig, oväntad och relevant som den måste få vara, och vi blir nu ännu bättre på att arbeta tillsammans för största möjliga effekt. Vårt arbete har stärkt generationer av kompositörer, låtskrivare och textförfattare och gett dem bättre förutsättningar att skapa och nå ut med sin musik. Genom stipendier och resebidrag som alla Stimanslutna kan söka, genom utbildningar och rådgivning om branschen, genom gratis musikstudior. På så sätt kommer vår gemensamma investering tillbaka till alla i musiklivet. Stim Forward Fund är en kraftsamling för musikens framåtrörelse” säger Casper Bjørner, vd för Stim.

”Upphovsrätten är helt grundläggande för det svenska musiklivet och inget man får ta för givet. Varje reform kräver ett långt och gediget påverkansarbete och ett enat kollektiv av upphovspersoner kan göra stor skillnad, inte bara för sin samtid, utan också för kommande generationer. Det kräver både hårt arbete och ett starkt samarbete. Det är också grunden till att vi nu skriver historia i och med att upphovsrättsdirektivet blir verklighet i svensk lag. Vi ska fortsätta ta kampen för våra medlemmars rättigheter och det är ett viktigt fokus för det arbete vi gör inom ramarna för Stim Forward Fund” säger Alfons Karabuda, ordförande för SKAP.

”Genom Stim Forward Fund bidrar vi gemensamt till ett rikare musikliv, där fler kan leva på och nå ut med sin musik. Genomtänkta gemensamma satsningar för att bygga en bättre bransch med goda förutsättningar för musikskapare är centralt också för de enskilda musikförlagens affär. Musiklivet är ett komplext ekosystem och hela kretsloppet måste fungera. Genom ett nära samarbete blir vi en stark kraft för jämlikhet, mångfald och en robust återväxt i branschen.” säger Kerstin Mangert, ordförande för Musikförläggarna.

”Konstmusiken ingår i ett komplext ekosystem där vi arbetar för tonsättarnas långsiktigt hållbara villkor. Att stärka musikskapares trygghet och säkra återväxten är en förutsättning för den musikaliska mångfalden. Därför är Stim Forward Fund ett mycket välkommet initiativ som kommer att vara viktigt för alla tonsättare, låtskrivare och musikförlag. Inom fonden ska vi komplettera varandra och använda våra respektive styrkor och samlade kompetenser för att skapa långsiktiga värden för den fria konsten”, säger Martin Jonsson Tibblin, ordförande för Föreningen Svenska Tonsättare. 

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim