Skap

Din Musikbusiness

Din Musikbusiness är en plattform för utbildning, information och stöd till alla unga musikskapare men med extra fokus på personer i socioekonomiskt utsatta områden. Plattformens aktiviteter projektleds av Ametist Azordegan i samarbete med Skap och hjälper unga och aspirerande upphovspersoner att förstå sig på musikrättigheter och juridik samt musikbranschens infrastruktur.

Din musikbusiness

Digitala tjänster och sociala medier har sedan ett antal år förstärkt ”gör det själv”-kulturen inom musiken, men det har blivit tydligt att det bland en ny stor skara självständiga musikskapare saknas kunskap om musikbranschens olika delar – framför allt kring avtal och upphovsrätt men även hur man utan ett bolag i ryggen manövrerar sin musikkarriär.

Din Musikbusiness skapades för att motverka de negativa erfarenheter av musikbranschen unga skapare riskerar på grund av denna kunskapsbrist. Vårt yttersta mål är att bidra till positiva erfarenheter och långsiktiga yrkesbanor för unga musikskapare från socioekonomiskt utsatta områden som riskerar att få allt sämre erfarenheter av musikbranschen just på grund av kunskapsbrist. Vi verkar därför för jämlikhet och likvärdiga chanser inom musiken.

Din Musikbusiness fyra verksamhetsområden

Events: Din Musikbusiness är sedan 2013 ett årligt event där publiken får genomgångar i musikjuridik, upphovsrätt och avtalsrätt. De får information om de aktörer som utgör branschens infrastruktur och hur de kan använda sig av dessa. På evenemangen intervjuas etablerade aktörer såsom låtskrivare, artister och branschfolk som berättar och ger tips kring musikskapande och -karriär. Vi bereder också plats för mer dagsaktuella debatter, diskussioner och reformerande lösningar inom musikens värld.

Rådgivning: Din Musikbusiness erbjuder sedan 2020 personlig strategisk rådgivning inom karriärplanering, kommunikation, avtal och upphovsrätt samt ekonomi. Rådgivningen ges till stor del i öppet forum via sociala medier så att alla upphovspersoner kan ta del av råden men det finns även möjlighet att boka enskilda samtal.

Sociala medier: Din Musikbusiness publicerar dagligen utbildande innehåll, information, tips, råd och nyheter kring upphovsrätt och musikbransch samt kommunicerar med följarna. Vi livesänder även ofta redaktionellt innehåll i form av krönikor och intervjuer med etablerade aktörer för att förse följarna med insikter.

Stipendium: Din Musikbusiness stipendium Creative Juice stöttar unga kreativt begåvade upphovspersoner med en hög grad av självständighet inom musikbranschen och visar på särskild kunskapstörst inom upphovsrätt och musikvärldens infrastruktur och som från sin position kan påverka andra i samma riktning.

Läs mer på Skaps hemsida

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim