El Sistema Nationalorkester

I samarbete med Stiftelsen El Sistema initierade Stim Forward Fund under 2019 en nationell ungdomssymfoniorkester, den första nationella El Sistema-orkestern i Europa.

El Sistema Nationalorkester

El Sistema Nationalorkester består av 45 unga musiker mellan 11 och 19 år som kommer från Kulturskolan och El Sistema-program i hela Sverige. Orkestern är den enda nationella El Sistema-orkestern i Europa.

Vid sidan av den klassiska orkesterrepertoaren har El Sistema Nationalorkester också ett stort fokus på nyskriven och samtida musik. På sikt ska orkestern omfatta 80-100 barn och unga, som tar del av musikläger på olika platser i landet i samarbete med symfoniorkestrar och konserthus. Inom ramen för verksamheten har också en kompositionskurs startat för att uppmuntra unga att komponera orkestermusik. Konstnärlig ledare för orkestern är Ron Davis Alvarez, som är dirigent, violinist och pedagog från Venezuela och fostrad i El Sistema under ledning av grundaren J.M. Abreu och sedan 2016 konstnärlig ledare för El Sistema i Sverige.

Orkestern ska fungera som lockbete för de talangfulla ungdomar som är villiga att satsa extra på sitt orkesterspel. Stim Forward Fund vill bidra till att på sikt vitalisera och demokratisera rekryteringen till Sveriges musikutbildningskedja och professionella symfoniorkestrar.

Orkestern har under 2019 och 2020 genomfört konserter på Konserthuset i Stockholm.

Samarbetspartners

El Sistema

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim