Musikförläggarna och FST

Musik <3 Film

”Musik <3 Film” är ett långsiktigt projekt som arrangeras av Musikförläggarna och FST i syfte att skapa fler möten, samtal och möjligheter till kunskapsutbyte mellan musikbranschen och film/TV/reklam-branschen. Musik i film, tv och reklam är ett område där två kreativa branscher möts och där goda samarbeten är viktiga. Vi vill därför belysa de olika områden av musik som används i film – score, produktionsmusik, licensiering av pre-existerande musik – samt de olika rollerna som möts i ett ”musik till rörlig bild”-projekt, exempelvis filmproducent, regissör, klippare, kompositör, music supervisor, förlag och produktionsmusikbolag.

 Filmmusikseminarium

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim