Livemusiklyftet

Liveframföranden utgör en betydande del av upphovspersoners framgång. Det nya initiativet Livemusiklyftet ska stötta verk som framförts live men som ännu inte har genererat stora inkomster eller haft många framföranden.

Live

Program för musikalisk mångfald är ett paraply för flera olika initiativ som ska synliggöra och stödja musik som har svårt att klara sig på en kommersiell marknad. Programmet är en av pusselbitarna under Stim Forward Fund som ska skapa bättre förutsättning för unika uttryck att blomstra och nå en bredare publik. Livemusiklyftet är ett av flera initiativ inom Program för musikalisk mångfald och kan tillfalla musik framförd på något av ca 300 representativa spelställen runt om i landet. 

Så fungerar Livemusiklyftet  

Livemusiklyftet är dynamiskt och föränderligt över tid och ger årligen Stim möjlighet att tilldela stöd till ett representativt urval av den marknadseftersatta musiken. 

En av Stim tillsatt expertgrupp kommer varje år med förslag på ett representativt urval av spelställen för att sen granska om den framförda repertoaren uppvisar en musikalisk bredd. Vilka spelställen som omfattas är föränderligt över tid.     Den första utbetalningen för Livemusiklyftet kommer att göras i december 2024 och kan ge rättighetshavare ett ekonomiskt lyft i intervallet 2 000 – 50 000 kronor.  

Processen och expertgruppen

Expertgruppen för Livemusiklyftet består av personer inbjudna av Stim och den bidrar till att göra processen mer musikaliskt träffsäker. Processen upprepas årligen enligt följande:  

  • Expertgruppen väljer ut ett representativt urval om ca 300 svenska spelställen som bidrar till musikalisk mångfald och vars framförda repertoar representerar marknadseftersatt musik. 

  • Stim tar dessa förslag och hanterar repertoaren enligt de datadrivna kriterier som fastställts inom Livemusiklyftet för att finna den repertoar som representerar musikalisk mångfald och som ännu inte nått kommersiell framgång. 

  • Expertgruppen tittar på och gör en bedömning av hur underlaget för utdelning ser ut baserat på bland annat geografi, typer av spelställen och återkommer med om Stim behöver kalibrera underlaget ytterligare. 

  • Om ytterligare kalibrering behövs upprepas processen genom att expertgruppen lämnar förslag på fler spelställen tills dess att man är redo att lämna sin rekommendation till Stims vd för beslut om tilldelning av stöd genom Livemusiklyftet. 

Det är inte spelställena som får del av pengarna utan de upphovspersoner och förlag som står bakom repertoaren som framförts på dessa spelställen. I och med denna process känner sig Stim trygga i att vi tilldelar pengar till musik som berikar det svenska musiklivet runt om i landet.    

Expertgruppens sammansättning 2024 

För att säkerställa en representativ expertgrupp med bred kompetens har mycket vikt lagts vid att hitta personer med olika musikalisk bakgrund, gedigen branschkunskap och djup förståelse för marknadseftersatt musik och musikalisk mångfald.   

Jakob Malmlöf  

Jakob Malmlöf inledde sin musikaliska bana som rappare och producent och har senare kommit att skriva och producera till andra artister. Han har skördat många musikaliska framgångar, bland annat tillsammans med artisten Kaliffa. Som producent och låtskrivare har Jakob mottagit flera guld- och platinaskivor och priser och hans musik har streamats många miljoner gånger. Vid sidan av sin musikkarriär har Jakob utbildat sig till jurist med inriktning upphovsrätt och musikjuridik och arbetar för tillfället som förbundsjurist på Svenska Musikerförbundet. 

 Henke Brannerydh 

Henke har en lång historia inom rockmusiken och har engagerat sig både på scenen och bakom kulisserna. Genom sin podcast, Rockpodden, har han intervjuat nyckelpersoner inom svensk rock, hårdrock och metal. Hans övertygelse om att musik bör upplevas live, tillsammans med hans breda spektrum av musikintressen från klassisk rock till dödsmetall, har gett honom en unik förmåga att identifiera och värdera olika spelställen. Hans engagemang för att stödja nya och etablerade band gör honom till en viktig röst för den breda rocken.  

Karin Beckérus 

Karin Beckérus är en passionerad förespråkare för avantgardemusiken och hyllar de modiga musikskaparna som utmanar det redan etablerade, oavsett genre.  Förståelsen för svenska spelställen har hon fått av erfarenhet som musikjournalist under pseudonym, som turnerande musiker och genom ett omfattande nätverk inom olika musikorganisationer. Hennes expertis är bred och mångfacetterad och sträcker sig över indiepop, folkpop, altrock, elektropop och det experimentella.  

Kjell-Åke Hamrén 

Kjell-Åke Hamrén har ingående kunskaper om svenskt musikliv och dess strukturer. Han har tidigare varit ordförande i såväl Stim som Musikförläggarna och haft ledande roller inom Svenska Stråklärarförbundet och European String Teachers Association. Som musiker har han huvudsakligen varit aktiv inom folkmusik och klassisk kammarmusik. Kjell-Åke är initiativtagare till kammarmusikfestivalen Musik mellan fjärdarna i Hudiksvall, har varit konstnärlig ledare för Hässelby kammarmusikfestival och är nu samordnare för Musik vid Dellen.

Louise Nordgren 

Louise Nordgren är verksamhetsledare för Riksförbundet Svensk Jazz som samlar landets scener, festivaler, musiker och intresseorganisationer inom jazz- och improvisationsmusik. Hon är kulturanalytiker i grunden, som varit aktiv inom livemusikområdet.  Genom tidigare roller har hon fått en gedigen överblick över det nationella livemusikområdets olika musikaliska uttryck och deras förutsättningar för att kunna växa. Som verksamhetsledare för Svensk Jazz har Louise en uppdaterad och fördjupad kunskap om jazzens olika scener och arrangörer över landet.    

Lotta Lillieström Stenberg  

Med en stark koppling till musiken och livslång erfarenhet av körverksamhet, har Lotta Lillienström Stenberg en unik insyn i körsång som musikaliskt uttryck och förståelse för musikalisk bredd. Hennes musikaliska resa har gått från studier i musikvetenskap till arbete inom ett flertal olika musikrelaterade roller med mer än 30 års erfarenhet från musikförlagsbranschen. Med erfarenheter och engagemang i kyrkan som konsertaktör och den kommersiella musikbranschen bidrar hon till expertgruppen med ett unikt perspektiv.  

Erik Peters 

Erik Peters har en stor musikalisk bredd och en djuplodande kunskap om särdrag inom olika musikstilar, med god inblick i förutsättningarna för konstmusikaliska uttryck. Han undervisar i komposition vid Kungl. Musikhögskolan med särskilt fokus på elektroakustisk musik och har genom det ett brett nätverk av yngre upphovspersoner med inriktning mot bland annat konstmusik, jazz, folkmusik och experimentell musik. Han är verksam som tonsättare med inriktning mot kammarmusik, improvisation, elektronisk musik/ljudkonst och samarbetar ofta med andra konstnärer. Erik har kurerat och arrangerat konserter och festivaler i både större och mindre sammanhang. 

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim