Make Music Matter!

Att ge barn och unga kunskap och verktyg för att skapa och uttrycka sig genom musik. Det är grundidén bakom samarbetet mellan Stim och Make Music Matter!. På skolor över hela landet kommer elever nu få chansen att hitta sina egna berättelser med hjälp av Aviciis låtar.

Make Music Matter!

Ett av samarbetsområdena är skolprojektet ”STORIES #ForABetterDay”. Projektet omfattar nära 500 skolor i hela landet, där elever får remixa Aviciis musik samtidigt som de arbetar med frågor om mental hälsa, kreativitet och välmående. Genom att kombinera musik och andra uttrycksformer kan eleverna uttrycka sina tankar, känslor och idéer och förmedla sina stories. Ett annat område är musikskapande aktiviteter som bidrar till en mer meningsfull fritid för unga, och banar väg för en framtida yrkeskarriär inom musiken.

”Att stärka barn och ungdomars musikskapande är en viktig del av Stims musikfrämjande verksamhet, och Make Music Matter! är en självklar samarbetspartner för det. Vi vill möjliggöra ungas låtskrivande och komponerande, men också informera om hur upphovsrätten fungerar och ge vägledning inom musikentreprenörskap. Genom att vara där ungdomarna är kan vi bättre förstå deras vardag, och skapa trygga mötesplatser genom musiken.” säger Sofie Marin, chef för Stims musikfrämjande verksamhet.

”Att Stim går in som samarbetspartner till Make Music Matter! är mycket glädjande, och skapar nya möjligheter för verksamheten. Det är också ett bevis på att våra projekt är utvecklingsbara och bidrar till demokratiseringen av musik som uttrycksform.” säger Göran Nikolausson, initiativtagare till Make Music Matter! och ansvarig för verksamheten på Linnéuniversitet.

Om Make Music Matter!

Make Music Matter! är en verksamhet och ett nätverk med ca 1500 medlemmar, där akademi, skola, musik-, kultur- och techbransch samverkar för att sprida kunskap om musik samt bidra till samhällets utveckling och välmående. Syftet är att demokratisera musik som uttrycksform och kommunikationsmedel genom att ge unga verktyg att kunna uttrycka sig med. Nätverket arbetar inom kompetensområdena Technology – Entrepreneurship – Aesthetics – Creativity & Humanity som tillsammans bildar konceptet T.E.A.C.H. Make Music Matter! drivs av Linnéuniversitetet tillsammans med Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande och Tim Bergling Foundation. Förutom Stim är NE, Sveriges Kommuner och Regioner, Soundtrap by Spotify och Academy of Music and Business samarbetspartners.

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim