Musikdrömmen

Nu lanserar Stim ett nytt initiativ under Program för musikalisk mångfald. Musikdrömmen är ett projektstöd som kan ansökas av stimanslutna upphovspersoner för innovativa musikaliska projekt. I september öppnar ansökan.

violins2-1k

Musikdrömmen syftar till att främja upphovspersoners nästa steg i skapandet och tillgängliggörandet av musik som kan berika den musikaliska mångfalden. Genom Musikdrömmen vill Stim göra det möjligt för musikskapare att förverkliga innovativa projekt som ger plats åt nya idéer och musikaliska uttryck.

Upphovspersoner som är anslutna till Stim har möjlighet att ansöka om Musikdrömmen för att finansiera projekt som är tydligt avgränsade i omfattning och tid för genomförande. Varje år kan ett antal projekt tilldelas stöd på upp till 100 000 kronor. För mer omfattande projekt kan upphovspersoner ansöka om stöd mellan 100 000 och 250 000 kronor.

Ansökan

En arbetsgrupp kommer att utvärdera ansökningar och ge rekommendation om vilka som kommer att beviljas det året. Stims vd tar sedan beslut utifrån rekommendationerna.

Ansökningsperioden är 1 september till och med 15 oktober.

Den 20 december meddelas vilka som beviljats stöd. Utbetalning sker i januari.

Läs kriterierna för att ansöka om Musikdrömmen.

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim