Musikförläggarnas Pris

Branschorganisationen Musikförläggarna bildades 1928. År 2003 firade vi 75-årsjubiléet med att instifta en prisgala för att hylla alla våra svenska låtskrivare, kompositörer och textförfattare — musikförlagens närmaste samarbetspartners. Idag är Musikförläggarnas Pris väl etablerat och mycket uppskattat. Som alltid med fokus på alla de fantastiska upphovspersoner som lägger den grund musikbranschen vilar på, nämligen låten/kompositionen. Som mötesplats vill vi att prisgalan ska uppmuntra och inspirera alla som på olika sätt jobbar med att skapa musik.

Musikförläggarnas Pris

Priset delas varje år ut i ett flertal kategorier under en festlunch. 2021 arrangerades Musikförläggarnas Pris fredagen den 12 november på Grand Hotel i Stockholm.

Kategorier

Priser delas ut i kategorierna ”Årets kompositör”, ”Årets textförfattare”, ”Årets internationella framgång”, ”Årets genombrott”, ”Årets låt”, ”Årets konstmusikpris – stor ensemble/opera” och ”Årets konstmusikpris – liten ensemble/ kammarmusik”.

Varje år delas även ett hederspris ut, där mottagaren utses av Musikförläggarnas styrelse. Hederspriset tillfaller en svensk musikskapare som gjort betydande insatser under lång tid i svenskt och/eller internationellt musikliv samt tjänat som extra ordinär inspirationskälla. 2021 gick detta pris till Robyn.

Därtill delas det årligen ut ett stipendium och ett pris för ”Årets mest spelade låt”, i samarbete med Stim. 

Jury

I kategorierna ”Årets kompositör”, ”Årets textförfattare”, ”Årets internationella framgång”, Årets genombrott” och ”Årets låt” väljs nominerade och vinnare av en jury bestående av musikskapare, musikjournalister och musikbranchanställda.

I kategorierna ”Årets konstmusikpris – stor ensemble/opera” och ”Årets konstmusikpris – liten ensemble/ kammarmusik” väljs nominerade och vinnare av en specialjury som leds av Marie Rosenmir och Andreas Lönnqvist.

Stim.se

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim