När stjärnor kolliderar

Genom projektet "När stjärnor kolliderar" får musikskapare möjlighet att skriva musik tillsammans med en annan musikskapare i syfte att låta dig inspireras av en annan kreativ person och samtidigt dela med sig av sina egna konstnärliga erfarenheter och kunskaper.

nsk

”När stjärnor kolliderar” är ett samarbete mellan FST, Skap och Stim i syfte att främja samarbete mellan skapare av olika musikaliska uttryck och att ge möjligheter och förutsättningar för fortsatt samarbete.

Så här går det till

10 deltagare väljs ut av projektets styrgrupp bestående av representanter från FST, Skap och Stim som också parar ihop deltagarna.

Därefter har varje deltagarpar ca 4 månader på sig att komponera ett verk tillsammans om maximalt 10 minuter och mitten av november framförs verken vid en konsert i Stockholm. En ensemble finns att tillgå och det är självklart möjligt för kompositörerna att själva delta i framförandet. Verken kan antingen vara instrumentala eller innehålla sång.

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim