Stim

Notutgivningsstöd

Stims notutgivningsstöd är en av Stims satsningar för att bidra till en ökad musikalisk mångfald. En bred notutgivning, där även utgåvor som inte är direkt kommersiellt gångbara, är viktig för musiklivet.

NUS

Notutgivningsstödet ersätter delar av förlagens produktionskostnader. De ansökningar som kommer in till Stim granskas av en arbetsgrupp vars uppdrag är att identifiera notutgåvor som bedöms vara angelägna inom sina respektive genrer och som sannolikt inte skulle givits ut utan stöd.

Vem kan ansöka om notutgivningsstöd?

Stimanslutna musikförlag med regelbunden utgivning av noter som kan söka stödet.

När kan jag söka?

Från och med fredag 31 mars 2023 till och med 28 april 2023 kan Stimanslutna musikförlag söka utgivningsstöd för notutgåvor som givits ut under 2022.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via Mina Sidor. Logga in som musikförläggare och klicka på länken Notutgivningsstöd i sidans vänstermeny. På sidan finns en länk till reglerna för stödet.

Att tänka på inför ansökan

  • Kostnader som tas upp i ansökan ska specificeras noggrant och kunna styrkas med verifikationer.

  • Du måste ange om du ger Stim tillåtelse att använda de inskickade notutgåvorna i sin musikfrämjande verksamhet (främst inom promotionverksamhet) eller ej.

  • Inga tusentalsavgränsare kan användas i ansökningsformulärets beloppsfält.

Fysiska exemplar av de notutgåvor ni söker stöd för, måste vara Stim tillhanda senast 28 april. Mejlade utgåvor i pdf-format eller andra digitala filer är alltså inte giltiga underlag. Skicka utgåvorna till:

STIM

att: Mattias Franzén

Box 17092

104 62 Stockholm

Frågor

Frågor om stödet kan ställas till [email protected].

Kontakt

[email protected]
©2021-2023 Stim