Stim

Notutgivningsstöd

Stims notutgivningsstöd är en av Stims satsningar för att bidra till en ökad musikalisk mångfald. En bred notutgivning, där även utgåvor som inte är direkt kommersiellt gångbara, är viktig för musiklivet.

NUS

Notutgivningsstödet ersätter delar av förlagens produktionskostnader för notutgåvor. De ansökningar som kommer in till Stim granskas av en arbetsgrupp vars uppdrag är att identifiera utgåvor som bedöms vara angelägna inom sina respektive musikområden och som sannolikt inte skulle givits ut utan stöd.

Vem kan ansöka om notutgivningsstöd?

Stimanslutna musikförlag med regelbunden utgivning av noter.

När kan jag ansöka?

Måndag 8 april till och med söndag 5 maj.

Hur ansöker jag?

Ansökan görs via Mina Sidor. Logga in som musikförläggare och klicka på länken Notutgivningsstöd i sidans vänstermeny. På sidan finns också en länk till reglerna för stödet.

Att tänka på inför ansökan

  • Inför årets stödomgång har Stim uppdaterat reglerna för notutgivningsstödet. Dessa bifogas inbjudan och finns även länkade i anslutning till ansökningsformuläret på stim.se.

  • Notutgivningsstödet kan endast sökas för utgåvor som givits ut under 2023.

  • Kostnader som tas upp i ansökan ska specificeras noggrant och kunna styrkas med verifikationer.

  • Du måste ange om du ger Stim tillåtelse att använda de inskickade notutgåvorna i sin musikfrämjande verksamhet (främst inom promotionverksamhet) eller ej.

  • Inga tusentalsavgränsare kan användas i ansökningsformulärets beloppsfält.

Fysiska exemplar av de notutgåvor ni söker stöd för, måste vara Stim tillhanda senast 6 maj 2024. Mejlade utgåvor i pdf-format eller andra digitala filer accepteras inte som giltiga underlag. För den som vill, går det bra att bifoga fysiska kopior av verifikationer tillsammans med respektive utgåva.

Skicka utgåvorna och eventuella verifikationer till:

STIM att: Mattias Franzén Box 17092 104 62 Stockholm

Observera att mejlade utgåvor i pdf-format eller andra digitala filer alltså inte är giltiga underlag.

Frågor

Frågor om stödet kan ställas till [email protected].

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim