Skap

Priser och stipendier

Varje år delar Skap ut ett trettiotal priser till kompositörer och textförfattare inom alla musikaliska genrer som varierar från år till år. Skap administrerar även ett antal fonder ur vilka det varje år delas ut stipendier. Fonderna är Fred Winters Minnesfond, Skaps Stipendiefond till Evert Taubes Minne, Skaps jubileumsfond, Sven Paddocks Minnesfond och Ejnar Westlings Understödsfond. Stipendiesumma i Skaps samtliga fonder är 40 000 kronor.

Skaps priser
Läs mer här

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim