Program för musikalisk mångfald

Stim har i ett sekel arbetat för att långsiktigt främja musikens utveckling. Tillsammans med Stimsfären genomförs varje år många initiativ i form av stipendier, priser och andra hjälpande insatser. Nu rullas ett nytt program ut som ska bidra till det svenska musiklivet.

eyeem-100109247-p-101110573

Stim är stolta över den fantastiska bredd av musikskapare som vi representerar och vi verkar för att alla musikaliska uttryck ska ha goda förutsättningar att utvecklas och blomstra. Program för musikalisk mångfald är ett paraply för flera olika initiativ som ska synliggöra och stödja musik som har svårt att klara sig på en kommersiell marknad.  Det blir en viktig pusselbit som kan bidra till en stark återväxt av Sveriges musikliv och skapa bättre förutsättning för unika uttryck att blomstra och nå en bredare publik.  

Stims Program för musikalisk mångfald kommer årligen tilldela stöd till ett representativt urval av den marknadseftersatta musiken och även kunna stötta projekt initierade av musikförlag. Programmet är dynamiskt och kommer genom årlig återrapportering och analys kunna anpassas över tid i takt med att villkor för skapande och tillgängliggörande av musik förändras.  

Stim representerar all musik och vi sätter alltid skaparna i första rummet. För att fortsätta främja både smalare och mer kommersiell musik ser vi fortsatt att inkludering, mångfald och personlig utveckling är ett framgångsrecept för svenska musikskapare. Vi vet samtidigt att villkor för musikens skapande och tillgängliggörande skiljer sig mellan olika musikområden och att behovet av ekonomiskt stöd är stort. Vi strävar efter att stödja så många som möjligt med våra begränsade resurser. För att göra detta på bästa sätt behöver vi prioritera våra insatser för att få störst möjlig påverkan. Detta ansvar tar vi på största allvar och har utvecklat vårt nya program i tät dialog med rättighetshavarföreningarna FST, Musikförläggarna och SKAP.  

Det första initiativet att bli verklighet inom Program för musikalisk mångfald är Livemusiklyftet.

Livemusiklyftet 

Liveframföranden utgör en betydande del av kompositörers inkomst men vissa musikaliska uttryck har av naturen sämre förutsättningar att nå kommersiell framgång. Livemusiklyftet syftar till att främja bredden på musikaliska uttryck på de svenska livescenerna. Stödet riktar sig till musik framförd på någon av ca 300 representativa spelställen runt om i landet och kan ge rättighetshavare ett ekonomiskt lyft i intervallet 2 000 – 50 000 kronor.  

Stim granskar varje år den repertoar som framförs live på svenska spelställen och väljer därefter ut ett representativt urval av spelställena där den framförda repertoaren har uppvisat en musikalisk bredd och haft fokus mot så kallad marknadseftersatt musik. Genom Livemusiklyftet uppmärksammas och stöttas liveframförande av musik som ännu inte har genererat stora inkomster eller haft många framföranden.  

Livemusiklyftet är dynamiskt och föränderligt över tid och ger årligen Stim möjlighet att tilldela stöd till ett representativt urval av den marknadseftersatta musiken. Den första utbetalningen för Livemusiklyftet kommer att göras i december 2024.

I januari återkommer Stim med specifik information om Livemusiklyftet och de andra initiativen som utvecklas inom Program för musikalisk mångfald.  

Utfasning av gamla stödordningar 

Stims tidigare stödprogram, har inte alltid träffat rätt och har dessutom varit svårt att kommunicera och förstå, visar analyser. Därför är den samlade Stimsfären, FST, Skap och Musikförläggarna, stolta över att i 2024 kunna presentera ett mer inkluderande och träffsäkert  program. Samtidigt som de nya initiativen fasas in kommer tidigare stödordningar – gradering, MEM- och förlagsstöd att fasas ut.

Här kan du läsa mer om viktiga datum för utfasningen av äldre stödordningar.

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim