Radiovågen

Radiovågens syfte är att bidra till musik som berikar det svenska musiklivet runt om i landet. Detta genom att tilldela stöd till verk som framförts i utvalda delar av Sveriges Radio men som ännu inte har genererat stora inkomster eller haft många framföranden. 

lurar mobil

Det urval som tilldelas Radiovågen kommer från Sveriges Radios kanaler och program med profil mot marknadseftersatt musik och avser återspegla den repertoar som representerar musikalisk mångfald och som ännu inte nått kommersiell framgång.  

Så går det till:

  • Radiovågen tilldelas verk framförda i utvalda delar av Sveriges Radios utbud  

  • Urval av kanaler och program görs årligen av en av Stim utsedd expertgrupp  

  • Utifrån expertgruppens förslag sorteras ett urval på cirka 400 – 500 verk fram enligt en uppsättning urvalskriterier.

  • Stim gör sedan en bedömning av hur underlaget för utdelning ser ut och involverar vid behov expertgruppen.

  • De rättighetshavare som står bakom repertoaren som matchar urvalskriterierna och som avräknats föregående år på de utvalda kanalerna och/eller programmen tilldelas ett belopp mellan 2 000 och 50 000 kr.

  • Beslut om tilldelning förmedlas till mottagaren via stim.se/minasidor. Information om hur många som tilldelas stöd och hur mycket pengar som årligen delas ut kommuniceras via stim.se, stimforwardfund.se. Stim publicerar inte information om vilka som mottagit stöd från Radiovågen. 

  • Pengarna från Radiovågen betalas i normalfallet ut innan sommaren årligen. Radiovågen fördelas samtidigt som det kompletterande initiativet Livemusiklyftet.  

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim