Stims resebidrag

Stim erbjuder resebidrag för att möjliggöra för upphovspersoner att närvara vid sina uruppföranden i Sverige och internationellt, samt för internationella festivaler av större betydelse. Du kan ansöka om resebidrag om din musik eller text är allmänt tillgänglig genom att den är deponerad på Svensk Musik, utgiven på förlag eller på annat sätt. Resebidragen riktar sig främst till genrer i behov av särskilt stöd. Du kan inte själv medverka i framförandet då arrangören förväntas stå för dessa kostnader.

Resebidrag

Var ansöker jag om resebidrag? Via Mina sidor eller Stimappen.

Hur ofta kan jag söka resebidrag? Resebidrag kan erhållas för max tre resor utanför Europa om året och för max tre resor inom Europa inklusive Sverige.

Vad gör resebidraget för mig som tonsättare/kompositör? Förutom att få chansen att repetera och se ditt verk uruppföras på plats så är uruppföranden ett utmärkt tillfälle för nätverkande och att marknadsföra sin musik. Ofta leder det till ytterligare beställningar.

Vilka beslutar om resebidragen? Stims resebidragsgrupp, bestående av representanter från FST, Skap och Musikförläggarna beslutar om vilka som beviljas resebidrag. De träffas sju gånger om året för att besluta om mottagare av bidraget, och bidragen administreras av Svensk Musik.

Vad betyder bidraget för svenskt musikliv? Resebidragen bidrar till att ytterligare stärka och synliggöra svenskt musikliv i Sverige och internationellt.

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim