Stimstipendium

Varje år sedan 1925 delar Stim ut stipendier till kompositörer och låtskrivare som skapar musik av hög konstnärlig kvalitet. Målet med stipendierna är att stärka det svenska musiklivet och ge förutsättningar för en stor musikalisk mångfald och återväxt.

Stipendieceremonin

Stimstipendiet finns till för att främja ny svensk musik av hög konstnärlig kvalitet oavsett genre, och kan sökas av alla Stimanslutna. För att ge förutsättningar för skapande stöttar Stim enskilda låtskrivare, textförfattare och tonsättare som håller hög konstnärlig kvalitet, vilket vi alltså gjort i nästan hundra år.

Det är Stims dotterbolag Svensk Musik som har Stims styrelses uppdrag att administrera stipendierna under hela ansöknings- och bedömningsprocessen. Svensk Musiks verksamhetschef är tillika Stimstipendiekommitténs ordförande och till sin hjälp har hon ett stipendieteam och en stipendiekommitté, som består av ledamöter med förtroendeuppdrag från FST, Musikförläggarna och SKAP. Denna kommitté utses av Stims styrelse, och de sex ledamöterna sitter på tre år, med möjlighet till förlängning till maximalt sex år på ett rullande schema. Kommittén består av ämnesexperter som alla är professionellt verksamma inom olika delar av musik- och textområdet.

Läs mer om stipendierna här

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim