Swedish Chamber Games

I oktober fick den danska publiken möta de vinnande verken i Swedish Chamber Games vid två konserter i Köpenhamn. Nu väntar framföranden i Glasgow, Paris och Freiburg, och redan nu kan man se spridningseffekter av insatsen.

Swedish Chamber Games – Uppförande

Swedish Chamber Games är en satsning som initierades av Stims promotionnämnd i syfte att sprida svensk kammarmusik i Europa. I satsningens första del utlyste vi i en tävling i samarbete med FST, Göteborgs symfoniker AB och kammarensemblen Gageego! under rubriken The Art of Conversation. Tävlingsjuryn hämtades från fyra framstående europeiska ensembler: Athelas Sinfonietta (Köpenhamn), ensemble recherche (Freiburg), L’Instant Donné (Paris) och Hebrides Ensemble (Edinburgh). Juryn utsåg tre vinnande verk:

Kategorin Chambre separé (soloverk) – Baum in der Stadt (Britta Byström)

Kategorin Thin walls – talk to the neighbour (duo eller trio) – totenkopf (Henrik Denerin)

Kategorin A crowd in a room – full drama (för 4–7 musiker) – The Hymn of the Pearl (Leilei Tian)

I satsningens andra del, som ännu pågår, framför de fyra ensemblerna de vinnande verken vid konserter runt om i Europa. Och genom sina representanter i juryarbetet har ensemblerna också fått möjlighet att bekanta sig med ytterligare nästan 100 verk som deltog i tävlingen.

– Det har, som förväntat, varit en framgångsfaktor i projektet. Inte bara tävlingens vinnare har dragit nytta av Swedish Chamber Games, utan egentligen alla deltagare vars verk nått fram till ensemblerna genom juryarbetet. Dessutom ser det ut som att åtminstone två av ensemblerna, som en direkt följd av tävlingen, kommer att spela in skivor med svensk musik, vilket förstås är ett gott betyg för de deltagande komponisterna, säger Mattias Franzén, verksamhetschef på Stims promotionnämnd. Nästa konsert inom ramarna för Swedish Chamber Games är planerad att äga rum den 25 mars 2022 i Glasgow, Skottland.

Kontakt

[email protected]
©2021-2024 Stim